Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elena NEGRU

dr., conf.univ., cercetător șt. coordonator, Institutul de Istorie (Chișinău). Autoare a unor lucrări consacrate RASSM și RSSM, inclusiv Din istoria Transnistriei (2001, în colab.); Politica etnoculturală în RASS Moldovenească (1924-1940) (2003); O istorie a regiunii transnitrene (2007, în colab.); ,,Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol.1, 1965-1975, (2013, în colab.); ,,Cursul deosebit”al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol. 2 (1976-1989), (2016, în colab.)