Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nadejda IVANOV

Nadejda IVANOV

Cercetător științific la Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu” și membrul Centrului de cercetare a imaginarului „Phantasma” de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în filologie. Semnează monografia Vladimir Beșleagă sau anevoioasa cale a cunoașterii de sine (Știința, 2021) și numeroase studii științifice publicate în revista academică internațională „Caietele Echinocțiu” și în reviste naționale de profil „Philologia”, „Revista de Ştiinţe Socioumane”, „Metaliteratura” etc.