Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ana HARAGA

Profesoară de limba și literatura română, gradul didactic I, titular la Școala Gimnazială „Aron-Vodă” Aroneanu, România. Este specialist în relații publice; mediator social; formator; facilitator social; manager proiect Erasmus+. A publicat: Reprezentativitatea exercițiilor de limbă pentru formarea competențelor de comunicare (2012), Învățăm să comunicăm (2012), Internaționalizare instituţională prin educaţie de calitate pentru toţi – Ghid de bune practici (2022), Învățarea bazată pe proiecte ca formă de promovare a incluziunii sociale – Ghid de bune practici (2023), Culegere de exerciţii de limba română. Clasele V-VI. Auxiliar didactic pentru activități remediale (2023), Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor (2023).