Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin I. CIOBANU

Constantin I. CIOBANU

Cercetător ştiinţific III, este membru al Sectorului Arte vizuale şi arhitectură - perioada medievală din iulie 2008, Academia Română. Anterior a lucrat la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Din 1993 doctor în istoria artelor, cu teza Atribuirea şi datarea picturilor murale din biserica Adormirea Maicii Domnului de la Căuşeni. Este doctor habilitat în arte vizuale.

TEXTE PUBLICATE