Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ofelia ICHIM

Critic şi istoric literar, doctor în filologie, cercetător ştiinţific principal gr. III, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Iaşi.

TEXTE PUBLICATE