Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nicolae CHIRICENCO

Nicolae CHIRICENCO

Lector superior, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM. Domenii de cercetare: morfosintaxa limbii latine, traducerea și comentarea textului latin, semantica lexicală, cultivarea limbii.