Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adela NOVAC

Adela NOVAC

Conf. univ., dr. în filologie, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Domenii de cercetare: gramatică, teoria limbajului și a comunicării, tipologia limbilor. Autoare a peste 50 de articole științifice, publicate în culegeri și reviste de specialitate.