Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liliana DOLGAN

Liliana DOLGAN

Lector superior, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice, Facultatea de Litere, U.S.M. Domenii de cercetare: gramatică, stilistică şi cultivarea vorbirii, didactica disciplinelor lingvistice. Texte publicate: „Note cu privire la predicatul nominal. Analele ştiinţifice" (2004), „Unele erori în lucrările scrise ale studenţilor U.S.M. la limba română. Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale" (2013).