Silviu Berejan. Itinerar sociolingvistic

  Descarcă PDF  

Silviu Berejan. Itinerar sociolingvistic

Silviu Berejan. <i>Itinerar sociolingvistic</i>

 

Silviu Berejan. Itinerar sociolingvistic
 
Antologie de texte. Editată sub egida Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Selecţie, notă asupra ediţiei şi prefaţă de Alexandru Bantoş
Chişinău, 2007, 240 p.
 
 
Notă asupra ediţiei
 
Volumul de faţă include cele mai importante lucrări semnate în ultimii 17 ani de către regretatul acad. Silviu Berejan – studii, articole, comunicări, alocuţiuni etc. Scrise cu diverse prilejuri (conferinţe, colocvii, aniversări), ele sunt axate pe problemele identităţii etnolingvistice a populaţiei majoritare din Republica Moldova. Volumul urma să conţină cinci capitole: I. În căutarea adevărului; II. Despre lingvişti, publicaţii şi despre sine; III. Interviuri; IV. Un destin în imagini şi V. Rezoluţii, declaraţii, proteste elaborate cu participarea academicianului Silviu Berejan.
Titlurile textelor fixează aria tematică a preocupărilor omului de ştiinţă, care a încercat să formuleze răspunsuri exhaustive şi pertinente la cele mai dificile probleme legate de originea şi destinul limbii române la Est de Prut. Savantul examinează multilateral situaţia lingvistică din fosta R.S.S.M. şi din actuala Republica Moldova, reflectează asupra obstacolelor ce afectează identitatea şi unitatea limbii române, „cauzele pierderii identităţii lingvistice şi etnice într-o regiune ruptă din întreg” fiind o preocupare constantă a cercetătorului. Cartea oferă abordări esenţiale privind specificul regional, funcţionarea oficială a două limbi, monolingvismul populaţiei rusofone în Republica Moldova şi bilingvismul populaţiei băştinaşe, varietatea moldovenească a vorbirii orale româneşti ş.a., care, supuse disocierii în plan sincronic şi diacronic, facilitează înţelegerea controversatelor si delicatelor fenomene de ordin identitar. Autorul urmăreşte un singur scop: să spună lucrurilor pe nume, să scoată la lumină adevărata lor faţă, combatând inconsistenţa (de sorginte politică) a teoriei celor două limbi şi două popoare. De altfel, efemeritatea şi subiectivismul „opţiunilor politice” în lingvistică a fost demonstrată şi de către prof. Eugeniu Coşeriu, faţă de care Silviu Berejan a manifestat un respect cu totul aparte. Câteva texte incluse în carte fac referinţă la autoritatea ştiinţifică şi la impactul pe care l-a avut şi-l va avea moştenirea coşeriană asupra realităţilor lingvistice din Republica Moldova.
Paginile din volum – scrise onest şi argumentat – oferă cititorului şansa de a se documenta într-un domeniu în care Silviu Berejan, specialist notoriu, a muncit timp îndelungat, cultivând credibilitate şi certitudine.
Textele au fost revăzute de către autor şi restituite redacţiei într-un dosar cu nota: „Revizuit pe 29.X.2007”, însoţită de semnătură. În ultima zi a revederii noastre, joi, 8.11.07, am selectat împreună şi pozele pentru viitoarea carte. A insistat să includem fotografia tatălui său – Grigore Berejan, fost învăţător, şi cele câteva imagini despre vizita întreprinsă astă-vară, în S.U.A., „ţară cu adevărat liberă”, cum avea să mărturisească academicianul... Nu ştiam atunci că inima prietenului nostru avea să înceteze a mai bate peste o zi. Cine să bănuiască, acum o lună şi ceva, că lucrarea de faţă, pe care autorul ei a aşteptat-o atât, va mai avea un capitol?! Păcat! Nepotrivit, absolut nepotrivit timp pentru despărţire...
 
14.12.2007
Alexandru Bantoş