REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XXI, 2011


STUDIU DE CAZ

Mihail Gh. CIBOTARU


Petrovici