Trebuie să însuşim experienţa statelor dezvoltate în soluţionarea problemelor sociolingvistice


1. Legislaţia lingvistică adoptată acum 15 ani a fost una dintre cele mai democratice, dar excesul de elemente internaţionaliste incluse aici sub presiunea deputaţilor rusofoni i-au diminuat considerabil efectele.
2. În opinia noastră, cauzele acestei regresiuni sunt două: a) am alocat mijloace financiare pentru instruirea lingvistică a populaţiei alolingve având un scop nobil, şi anume de a-i integra în societate, dar, concomitent, trebuia să avem mai multă grijă de perfecţionarea lingvistică a vorbitorilor nativi de română şi b) am avut parte de nişte guvernări antinaţionale, care au făcut totul pentru a compromite legislaţia lingvistică.
3. Existenţa unei guvernări naţionale capabile să implementeze în spaţiul basarabean experienţa statelor dezvoltate în soluţionarea problemelor sociolingvistice.