Profesor şi istoric de seamă


Anatol Petrencu, redutabil specialist în domeniul istoriei contemporane a românilor şi al celei universale, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, s-a născut la 22 mai 1954, în oraşul Căuşeni, jud. Tighina. În anii 1961-1971 a învăţat la şcoala de cultură generală nr. l din Căuşeni. În 1980, după satisfacerea serviciului militar obligatoriu, a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova (U.S.M), după care doi ani este asistent la catedra Istorie Universală, U.S.M. Urmează apoi stagiul de doctorand la Institutul de Cercetări Economice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Moscova (1982-1985). Revenind la Chişinău, continuă activitatea la U.S.M. în calitate de asistent, conferenţiar, profesor universitar (1999), decan al Facultăţii de Istorie a U.S.M. (1990-1992).
În 1986 susţine teza de doctor în ştiinţe istorice cu tema Relaţiile româno-italiene în anii ’70 – prima jumătate a anilor ’80, iar în 1998 – şi pe cea de doctor habilitat (Politica României privind Basarabia [1940-1944]).
Tematica cercetărilor ştiinţifice ale profesorului Anatol Petrencu este variată şi include: istoria secolului al XX-lea (probleme controversate ale celui de-al doilea Război Mondial, destinul popoarelor ocupate, totalitarismul ca fenomen al secolului al XX-lea – studii comparative); istoria ţărilor Europei de Vest şi ale Americii; politica naţională în Basarabia.
Anatol Petrencu este autorul a peste 110 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 monografii. Este angajat plenar în procesul de elaborare a materialului didactic pentru învăţămîntul istoric universitar şi preuniversitar. Manualele Istoria Universală. Epoca contemporană (1939-1995). Europa, S.U.A., Canada. Prelegeri şi Istoria Universală contemporană. 1914-1999 (clasa a IX-a) au fost reeditate în mai multe rînduri.
Profesorul Anatol Petrencu a participat la fondarea şi redactarea mai multor publicaţii de specialitate: a fost membru al colegiului de redacţie al revistei de cultură istorică Patrimoniu (1992-1994), membru al colegiului de redacţie al Revistei de istorie a Moldovei (1998), secretar, apoi membru al colegiului de redacţie al revistei Destin românesc (1994-1998), membru al colegiului de redacţie al revistei Centrului de Studii Româneşti din Iaşi Romanian civilization (1993-2002). Din momentul fondării (1990) şi pînă în prezent este membru al colegiului de redacţie al revistei de istorie şi cultură Cugetul. Este membru al colegiului de redacţie al Anuarului Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova (1999 pînă în prezent).
În calitate de conducător ştiinţific al multor doctoranzi, masteranzi, licenţiaţi şi de membru al consiliilor specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe istorice la Facultatea de Istorie şi Psihologie a U.S.M., la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, profesorul Anatol Petrencu are o contribuţie substanţială la formarea noilor generaţii de cercetători în domeniul istoriei.
Este laureat al Premiului Salonului de Carte din Cluj-Napoca (1995), membru al Senatului U.S.M.
Din 1998 exercită funcţia de preşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova. Prin întreaga activitate ştiinţifică, pedagogică şi publică dl A. Petrencu îndreptăţeşte bunul nume de istoric.