Irina Condrea – distinsă personalitate în educație și cercetare


Irina Condrea – distinsă personalitate în educație și cercetare

În mijloc de toamnă, la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, s-a produs un eveniment edificator: conferința omagială dedicată profesorului universitar, doctor habilitat Irina Condrea, cu genericul Profesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova.

Participanții, studenți, profesori, jurnaliști, prieteni, rude s-au delectat, într-o atmosferă destinsă, cu eleganța și coerența discursurilor, cu impresionantul „album” științific și spiritual al omagiatei.

Am remarcat o prezență considerabilă la conferința propriu-zisă, precum și în volumul omagial Lumina verbului matern. In honorem magistri Irina Condrea, apărut cu prilejul evenimentului.

Printre surprizele zilei s-au numărat conferirea distincției „Nicolae Milescu Spătaru” din partea Academiei de Științe a Moldovei, o diplomă de la Teleradio Moldova și o diplomă a Sindicatelor colaboratorilor USM.

La ședința în plen s-au ținut și două comunicări științifice interesante prin abordare și ținută științifică: „A spune cam același lucru”: note pe marginea unei traduceri”, prezentată de doctor habilitat, conferențiar cercetător Inga Druță, și Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală), prezentată de doamna Elena Ungureanu, doctor habilitat, conferențiar cercetător, ambele colaboratoare ale Institutului de Filologie „B. P. Hasdeu”.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în Ateliere, șase la număr: Normă/norme: gramatică, stilistică, cultivarea limbii; Studiul textului: discurs specializat; Comunicarea actuală: aspecte sociolingvistice și interculturale; Universul traducerii: teorie, terminologie, practică; Istorie şi teorie literară, literatură comparată; Didactica disciplinelor filologice, finalizându-se cu un bilanț al activității de pe întreg parcursul zilei, în care a fost dată o apreciere foarte bună desfășurării și calității evenimentului.

 

***

Este extrem de dificil să evoci în câteva pagini personalitatea complexă a unei distinse doamne cum este profesorul universitar Irina Condrea, care s-a impus de-a lungul anilor în învățământul național și în cercetare prin câteva calități extrem de importante, și anume: exigența, corectitudinea, colegialitatea, pe care am încercat să le urmăm și noi, mai tinerele sale colege de la Catedra de Limba Română. Am putea vorbi și despre alte trăsături, foarte valoroase, precum onestitatea, generozitatea sau cumsecădenia, care conturează un profil moral, demn, lipsit de artificii și care a ajutat-o să devină una din figurile cele mai importante la Facultatea de Litere.

În postura de profesor universitar, doamna Irina Condrea a știut să creeze și să gestioneze o relație civilizată, autentică, bazată pe respect și cu studenții, care au apreciat atunci și, după mesajele de pe rețelele sociale, apreciază în mod deosebit post-factum ținuta academică ireproșabilă a omagiatei noastre.

Cursurile universitare, prelegerile și seminarele sunt predate cu multă competență, responsabilitate, dar și cu aleasă dăruire. Amintim câteva cursuri care au marcat cariera doamnei Irina Condrea și care au fost audiate și însușite de multe generații de studenți: Sintaxa limbii române; Stilistica și cultivarea limbii române (editată în 2008); Sociolingvistica (apărută în 2018); Semiotică și pragmatică (Masterat); cursurile speciale, opționale: Introducere în semiotică, Semiotica numelui propriu în opera literară ș.a. Aceste cursuri au fost îngrijite decenii în șir cu acribie, cu talent profesional, fiind înalt apreciate atât de studenți, cât și de profesori pentru noutatea și accesibilitatea lor, pentru coerența și eleganța limbajului utilizat, pentru importanța și oportunitatea materiei discutate. Multe cursuri predate până atunci aveau, se știe, aproape exclusiv, însemnele științei lingvistice ruse, doamna Condrea însă, având o largă deschidere (nevisată de foștii noștri dascăli!) spre alte orizonturi științifice, a extins arealul cercetărilor, îmbogățind și diversificând semnificativ conținutul cursurilor. Mulți dintre noi am preluat modelul de elaborare, dar și de predare a cursurilor,  or ceea ce a acumulat Domnia Sa în plan profesional a oferit cu deosebită generozitate tuturor, inclusiv subsemnatei.

Concomitent cu munca didactică propriu-zisă, doamna Condrea a reușit să se manifeste ca administrator și organizator foarte priceput, laborios, înzestrat cu autentice abilități manageriale. Doamna Irina Condrea a fost aleasă în funcția de decan într-o perioadă extrem de dificilă, cea a marilor schimbări social-politice și care obliga trecerea de la sistemul sovietic de organizare a învățământului, perimat, eminamente la un sistem nou,  național, într-un răstimp extrem de scurt. Era necesară elaborarea  de noi planuri de studii, care a fost, probabil, cel mai dificil și anevoios proces sub toate aspectele, ce urma să determine schimbarea din mers a mentalității profesorilor, dar și a învățăceilor. Rolul doamnei profesor Irina Condrea a fost al unui „spărgător de gheață” în toată această turnură a istoriei, care s-a produs sub ochii noștri. Evident, a avut de înfruntat mai multe animozități, dar a rezistat cu demnitate, fiind aproape singura, prinsă la mijloc între generații, în măsură să învingă inerția și vechile precepte pedagogice și educaționale. 

În evoluția sa de savant, doamna Irina Condrea este mereu în avangardă, valorificând tot ce apare nou în domeniul științei lingvistice, diseminând generos rezultatele muncii sale. Dovadă a acestui fapt îl constituie cele două teze de doctorat (Modul condițional: studiu semantico-stilistic și Aspecte semiotice ale traducerii), susținute cu mult succes, precum și numeroasele studii, materializate în monografii, suporturi de curs, articole, privind traducerea, stilistica și cultivarea limbii, sociolingvistica, sintaxa limbii române ș.a. Aici se înscrie și munca de redactor-șef al revistei Studia Universitatis, pe care a onorat-o vreme îndelungată cu principialitate, competență și responsabilitate.

Sintagma „spărgător de gheață” este cea mai potrivită și pentru activitatea doamnei profesor în cadrul Școlii doctorale de la Facultatea de Litere, Domnia Sa fiind, de fapt, fondatoarea acestei școli, pe care a edificat-o pas cu pas. Și în acest caz este vorba de marile schimbări ce se produc în sistemul didactico-științific din Republica Moldova, doamna Irina Condrea fiind implicată în realizarea lor.

Remarcăm, de asemenea, o altă activitate a colegei noastre, și anume participarea la derularea unor proiecte științifice, între care se impun două dintre ele: Evoluţia situaţiei sociolingvistie în Republica Moldova în condiţiile integrării europene; Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea.

Cu respect și admirație, menționăm proiectele social-culturale, inițiate și coordonate de doamna Irina Condrea, în colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău: Dictare pentru fiecare și Testare pentru fiecare, care s-au desfășurat trei ani la rând. Și aceste proiecte sunt inedite pentru mediul nostru, doamnei profesor revenindu-i aceeași misiune grea, dar onorabilă: de a fi prima.

Pe lângă multitudinea de preocupări de la facultate (didactică, științifică, în special, în calitate de director al Școlii doctorale), doamna Irina Condrea este prezentă în cadrul unor emisiuni radiofonice și televizate, publică articole în presa scrisă, abordând aspecte ale cultivării limbii, reflectând asupra unor importante probleme de sociolingvistică, de politică lingvistică etc.

Doamna profesor Irina Condrea se distinge printr-o impresionantă rezistență intelectuală, fiind o luptătoare și promotoare consecventă a valorilor general-umane și patriotice. Am surprins-o de multe ori susținând cu ardoare și fermitate proiecte cu impact practic în perioada în care și-a onorat funcția de decan, dar și în alte circumstanțe (participantă la numeroase congrese, conferințe și seminare științifice, lansări de carte etc.) Prin perseverența și punctualitatea-i specifică, prin spiritul laborios, doamna doctor habilitat și-a căpătat un renume, o autoritate de invidiat. Colegii de facultate, dar nu numai, știu că pot miza pe cuvântul doamnei I. Condrea, că pentru Domnia Sa cuvântul înseamnă onoare, respect, bun-simț.

Fiind o fire ambițioasă, optimistă, cu un pronunțat simț al dreptății și echității, având și o calitate mai rar întâlnită, aceea de a motiva necondiționat pe cineva în diverse acțiuni nobile, edificatoare, doamna profesor se înscrie printre personalitățile de valoare ale culturii noastre.

Asemeni unei toamne cu roade bogate și cu mult soare pe cer este și acest frumos jubileu al iubitei noastre colege, care conturează un destin împlinit.

La ceas aniversar, îi dorim doamnei profesor Irina Condrea sănătate durabilă, liniște sufletească, gânduri senine, oameni frumoși în preajmă! Să rămână mereu tânără în activități și năzuințe,  să aibă parte de multe evenimente fericite alături de oamenii dragi! La mulți ani!