Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica MOLEA

Viorica MOLEA

Conf. univ. dr. hab. în filologie, Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, Facultatea de Litere, USM. Domenii de cercetare: stilistică, pragmatică, cultivarea limbii, comunicare. Autoare a lucrărilor: Valori expresive ale frazeologismelor în opera dramatică (2010); Expresivitatea limbajului poetic (suport de curs) (2011); Oralitatea în textul publicistic actual românesc (2016). Participantă la numeroase conferinţe naționale și internaţionale.

TEXTE PUBLICATE