Modificări în DOOM 3: câteva aspecte


Necesitatea reglementării modului de exprimare este un proces firesc în evoluția unei limbi. Or, după expresia „uzul determină norma”, stabilită încă de Marcus Terentius Varro (cca 30–100 d. Hr.), care afirma că „uzul (uzus, consuetudo), întrebuințarea concretă a limbii este acela care determină acceptarea sau respingerea unor forme”, este necesar ca gramaticienii, lingviștii să intervină cu modificări în schimbările care se produc atât în vorbire, cât și în scris pentru a le consemna în norme și a le răspândi publicului larg.

Apariția DOOM 3, la doar șaisprezece ani de la DOOM 2 (între DOOM 1 și DOOM 2 a fost o distanță de douăzeci și trei de ani), aduce mai multe modificări în limba română, care s-au produs pe fundalul unor spectaculoase transformări sociale, politice, economice, culturale etc., dar, în primul rând, tehnologice, care, în definitiv, le determină pe cele enumerate supra. Răspândirea pe larg a internetului și a consecințelor acestuia prin numeroase și diverse modalități de comunicare umană a condus la schimbarea la față a lexicului, în primul rând, precum și la răspândirea cvasigenerală a unor forme care, până odinioară, aveau statut de normă în limba română. „Ediţia a treia a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române este doar oglinda realităţilor lingvistice de la acest moment şi utilizarea corectă a limbii române este expresia respectului faţă de această moştenire spirituală şi faţă de noi înşine”, se spune într-un articol pe destepti.ro (DOOM 3 2022) cu referire la necesitatea apariției dicționarului.

Totodată, trebuie să menționăm că schimbările efectuate în noul dicționar nu presupun o reformă ortografică, ortoepică sau morfologică, ci doar ajustarea la noile realități: „Nu este vorba de o reformă ortografică, afirmă coordonatoarea noii ediții a DOOM, normele de bază nefiind modificate, ci, în general, de modificări punctuale, afectând, este drept, uneori, și anumite serii” (Ofițeru 2021).

După apariția DOOM 2 a urmat o reacție mai mult de condamnare a noilor modificări, deși și atunci, ca și acum, acestea au fost făcute sub presiunea uzului și a consecințelor evolutive ale limbii. Chiar și cei care sunt departe de domeniul lingvistic și-au spus punctul de vedere, adesea bazat pe zvonuri sau pe o cunoaștere aproximativă a normelor limbii. Evident, au fost și unele critici justificate, pe care, în noul dicționar, autorii le-au luat în considerare, după observația lingvistei Rodica Zafiu:  „Autoarele (...) au ținut cont de reacțiile apărute între timp, de observațiile critice, întrebările și sugestiile cititorilor, de studiile specialiștilor asupra dinamicii limbii, bazate pe chestionare și statistici” (Zafiu 2022: 22).

Așadar, ce presupune noua variantă a DOOM față de cea veche, din 2005? În primul rând, este vorba de introducerea a 3 600 de cuvinte noi, marcate cu semnul plus (+), care astfel pot fi ușor delimitate, și a circa 3 000 de modificări, marcate cu semnul exclamării (!). O noutate în ediția actuală a dicționarului respectiv, față de cele precedente, este faptul că au fost eliminate multe variante ale cuvintelor, întrucât, așa cum relevă Ioana Vintilă-Rădulescu, coordonatoarea ediției în cauză, „tendința este către o limbă cât mai normată; lumea vrea să știe cum se spune exact așa, și nu altfel. Și atunci am eliminat foarte multe dintre variante. Unele de grafie. De exemplu, unele scrise fără cratimă: „binevenit”, „offline”, „online”. Sau la variantele de pronunțări/accentuări am păstrat o singură formă ca „antic”, „profesor”, deși vechile accentuări erau „antic”, „profesor”. Asta nu înseamnă că ce nu este în DOOM nu poate fi folosit” (Ofițeru 2021). De asemenea, au fost introduse multe împrumuturi, în majoritatea lor fiind anglicisme, dar sunt prezente multe alte elemente lexicale derivate, create pe teren propriu. Totuși, și de această dată, cu referire la elementele străine, au fost diverse critici, considerându-se, nejustificat, că este trădată limba română. „Din nou, reacțiile cele mai zgomotoase din mass-media au accente negative, observă Rodica Zafiu. De data aceasta, știrea preferată de jurnalismul tabloid – șoc și groază! – se referă la invazia de anglicisme. În articole, dar mai ales în comentariile cititorilor, apar cuvintele-cheie ale reacțiilor naționaliste, ale emoțiilor față de presupusele suferințe ale limbii: epidemie, batjocorire, stâlcire, mutilare, masacrare. Față de anul 2005, reacțiile din 2022 au căpătat și note politice, cu aluzii la opoziția între naționalism și globalizare, între păstrătorii tradiției și trădătorii de neam: hipsteri, corporatiști etc.” (Zafiu 2022: 22).

Astfel sunt introduse multe împrumuturi, destul de frecvente în uzul oral, în primul rând, dar și în cel scris, cu precădere în mass-media, care, se știe, sunt un vehicul perfect de răspândire a tot ce este nou în limbă. Desigur, așa cum era de așteptat, cele mai multe neologisme/împrumuturi sunt de origine engleză, cele care reflectă domenii precum tehnologiile informaționale: delete, e-mail, audiobook, bitcoin, selfie, a updata, a upgrada, hacker, browser, cookie etc., modă, turism și alte segmente ce țin de aspectul social, economic, cultural: hairstylist, low cost, brand, shopping center, showbusiness, voucher, take away, best of, fast-food, fresh, check-in, cache, Black Friday, hand-made, bullying, antibullying etc., precum și multe cuvinte noi din domeniul mijloacelor de informare în masă: blog, blogging, breaking news, fake, fake news, flyer, news alert etc. Deși relevăm preponderența împrumuturilor din engleză, sunt și împrumuturi recente din alte limbi: „există, chiar dacă mai puține, și noi împrumuturi din alte limbi, ca franțuzescul „fondue” (preparat culinar), cu pl. fondue-uri, germanul „röntgen” (unitate de măsură), italianul „tiramisù”, „pizzer”, „badantă”, spaniolul „gazpacho” (un fel de supă)...”, remarcă I. Vintilă Rădulescu. Cu referire la împrumuturi, coordonatoarea dicționarului atenționează asupra faptului că aceasta „nu înseamnă că recomandăm toate anglicismele înregistrate în DOOM ediția a treia, mai ales când dublează cuvinte sau expresii românești. Le-am inclus, susține cercetătoarea, pentru a consemna grafia lor corectă, precum și pronunțarea lor cu mijloacele limbii române, dar cât de cât apropiată de cea din engleză” (Ofițeru 2021). Pe lângă împrumuturile directe din diverse limbi, sunt introduse și multe cuvinte create pe teren propriu, prin derivare sau compunere, care țin de limba standard sau o depășesc: biosecuritate, bioterorism, antivaccinist, HoReCa, agropensiune etc. sau  făloșenie, a găta (pop.). Multe cuvinte au fost create și, apoi, introduse în DOOM 3 în perioada pandemică, căci, în viziunea I. Vintilă Rădulescu, ar fi fost și greu să nu fie remarcate „niște «cuvinte ale pandemiei», fie românești, ca abord, anticorpi monoclonali, autoizolare, autocarantinare, betacoronavirus, comorbiditate, contacți, coronasceptic, coronavirus, intubare, noninvaziv, fie străine, ca lockdown, green pass, sau chiar abrevieri pronunțate ca în engleză, precum PCR, pronunțat «pisiar»”.

În ce privește modificările de tip normativ, putem evidenția câteva aspecte ce vizează cele mai frecvente forme din uz. În primul rând, așa cum citam mai sus, este vorba de eliminarea mai multor variante ale cuvintelor sau ale formelor gramaticale cu scopul decongestionării acestora, „a căror prezență în număr mare era resimțită ca un neajuns de către utilizatori (lingviști și mai ales nelingviști, inclusiv profesioniști din edituri, învățământ, mass-media etc.)” (Murgoci 2022: 13). Așadar, dicționarul, în noua lui ediție, recomandă o singură variantă din două sau mai multe: a) de accent: colaps, mijloc, intim, precaut, prognostic, penurie, profesor, trafic etc.; b) de flexiune: se acceptă numai formele cu alternanță la unele adjective sau substantive: analoa; g.-d. îmbrăcăminții; c) de grafie: ortografia abrevierilor formate din majuscule doar fără punct (NATO, USM, ASEM, UNESCO), dar, prin tradiție, au fost păstrate punctele la abrevierile din latină (P.S., P.P.S.); d) dintre variantele cu -a (din registrul popular) și cele fără -a (literare) ale unor adverbe sau pronume au rămas, în unele cazuri, doar cele fără -a (nimic, atunci în loc de nimica, atuncia).

O altă modificare ar fi schimbarea ordinii unor variante, de exemplu, a birui: să birui/să biruie; a se îngâmfa: să mă îngâmf/să mă îngâmfez. De asemenea, au fost adăugate totuși unele variante la anumite substantive nume de ocupații terminate în -loga din registrul colocvial: filoloagă, astroloagă, la unele substantive neologice terminate în -a sau -ia (care creează impresia ca ar fi articulate): și o variantă cu finala adaptată , respectiv -ie, ca formă nearticulată: salsa/salsă; mass-media/mass-medie, și unele dublete lexicale, precum greier/greierul și greier/greierele, cu pluralul comun greieri/greierii; ansamblu/ansambluri (tehn.) ansamble; astru (s.m). / aștri; astru (s.n.) / astre (Murgoci 2022).

Semnalăm și modificarea altor forme gramaticale, precum pronumele și locuțiunile pronominale de politețe. Întrucât în ultima vreme sunt tot mai prezente în limbajul standard formele domnia-sa, domnia-lor, domnia-ei, domniile-lor în locul pronumelor percepute ca învechite și chiar cu nuanțe ușor depreciative (dumnealui, dumneaei, dumnealor), în DOOM 3 au fost operate modificările necesare. Astfel, noile pronume de politețe se scriu cu literă mică și se utilizează cratima: domnia-sa (dânsul, dumnealui) pr., g.-d. domniei-sale; domnia-voastră (dumneavoastră) pr., domniei-voastre; domnia-lui (dânsul, dumnealui) pr., g.-d. domniei-lui, pe când locuțiunile tradiționale de politețe, ortografiate cu majusculă la ambii termeni presupun un singur sens, cel de adresare sau comunicare către/despre un domnitor sau boier (Domnia Sa (despre un domnitor, boier), Domnia Voastră (către un domnitor, boier), Domnia Lui/Ei (despre un domnitor, boier). Putem vorbi și despre renumitele deja forme de plural, recomandate de DOOM 3: croasant/croasante (în DOOM-2 era „croasanți”); ecler/eclere (în DOOM-2 era „ecleruri”). La cuvintele de proveniență străină neadaptate grafiei românești, articolul hotărât enclitic se leagă astfel: - la cuvintele terminate în „w” pronunțat „v”, „k” pronunțat „c” și „y” pronunțat ca „i”, articolul hotărât enclitic se leagă (fără cratimă): basedowul/ basedowuri, drinkul/ drinkuri, bodyuri; - la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între scriere și pronunțare (bleu/ bleu-ri), articolul hotărât enclitic se leagă cu cratimă în următoarele situații: cuvinte cu finala „w” pronunțată „(o)u” (show-uri); - combinații străine de litere: chardonnay-ul/ chardonnay-uri, display-ul/ display-uri, flash-ul/ flash-uri, scotch-ul/ scotch-uri, speech-ul/ speech-uri. De altfel, aceste reguli, în mare parte, au fost atestate și în DOOM 2 (Murgoci 2022).

Din seria modificărilor ce privesc încadrarea lexico-gramaticală, le considerăm demne de luat în seamă pe următoarele: a) interpretarea drept cuvinte compuse și ortografierea cu cratimă a expresiilor: două-puncte, punct-și-virgulă (ca semne de punctuație); b) schimbarea calificării din categoria numeralelor colective în categoria pronumelor/adjectivelor pronominale: amândoi, amândouă, tustrei, tustrele (DOOM 3 Notă:  15).

În concluzie, considerăm că majoritatea schimbărilor, modificărilor efectuate în ediția nouă a DOOM reflectă o situație reală a dinamicii limbii, a uzului, în general și le recomandăm spre a fi utilizate și respectate. Într-un interviu acordat înainte de apariția dicționarului, Ioana Vintilă Rădulescu, coordonatoarea grupului de lucru asupra acestei ediții, menționa: „Eu cred că există șansa să vorbim și să scriem mai bine, dar numai dacă se schimbă măcar puțin condițiile actuale, adică dacă se îmbunătățește calitatea învățământului, implicit a profesorilor, și dacă se citește mai mult decât deloc” (Ofițeru 2021).

 

Referințe

DOOM 3  2022 = DOOM 3 – Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia 2022. 64 000 de cuvinte, 3 500 de cuvinte noi, 3 000 de modificări. Disponibil online: https://destepti.ro/doom3-dictionarul-ortografic-ortoepic-si-morfologic-al-limbii-romane-editia-2022-64-000-de-cuvinte-3-500-de-cuvinte-noi-3000-de-modificari?fbclid=IwAR199amqlWt26JaMXknyqHwEyhd_UkcqfHqwRVurJa9El_CgaYwbD7LzNWE. Accesat: 28.03.22

DOOM 3 Notă = Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Notă asupra ediției, București, 2021

Murgoci 2022 = A. Murgoci, Greșeli de clasa întâi în DOOM-3, dicționar care costă 130 lei. Analiză: Ce cuprinde Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a treia. Disponibil online: https://www.dcnews.ro/greseli-de-clasa-intai-in-doom-3-dictionar-care-costa-130-lei-analiza-ce-cuprinde-dictionarul-ortografic-ortoepic-si-morfologic-al-limbii-romane-editia-a-treia_853417.html, 14.01.2022. Accesat: 22.05.22

Ofițeru 2021 = A. Ofițeru,  #10Întrebări | „Like”, „fake-news” sau „gay” vor fi cuvinte românești. Ioana Vintilă-Rădulescu despre noul DOOM. Disponibil online: https://romania.europalibera.org/a/like-fake-news-gay-dictionardoomradulescu/31578857.html?fbclid=IwAR3OZiq8f48Za9ikRemiiiJxesqrxonqGSkmz6GGRq9mE2FVlLlRVdhH2E0, 26.11.2021. Accesat: 28.03.22

Zafiu 2022 = R. Zafiu, Noul DOOM, în „Dilema veche”, nr. 930, 2022

 

Changes in DOOM 3: a few notes

Keywords: dictionary; usage; loanwords; vocabulary and grammatical and normative changes; word variants

The article aims at revealing some of the changes made in the new edition of the orthographic, orthoepic and morphological dictionary of the Romanian language (DOOM 3), recently published to reflect common usage and the impact of new developments in society, especially technological ones. The study mainly focuses on loanwords that reflect the emergence of new social realities, on new vocabulary and grammatical forms, as well as on the elimination of word variants for language clarity.