Despre siglele eurojargonului în limba română


Integrarea României în Uniunea Europeană este un eveniment sociopolitic cu mare impact asupra lexicului limbii române. Numeroase sigle propriu-zise şi acronime, calcuri din franceză şi engleză, care circulă în limba română actuală, au intrat atât în limbajele profesionale, cât şi în limba comună. Ele fac parte din eurojargon1. Conceptul relativ nou reuneşte termenii care exprimă politica lingvistică a Uniunii. Unele elemente de eurojargon creează dificultăţi de traducere şi, în consecinţă, de utilizare. Din această categorie fac parte siglele. Ca nume proprii sau comune, siglele se utilizează în texte care stau la baza legislaţiei. În limba română, majoritatea siglelor sunt provenite din franceză şi din engleză. Decodarea şi folosirea lor depind de gradul de cunoaştere a celor două limbi de către utilizatori.
În demersul nostru, am avut în vedere cunoaşterea câtorva sigle pe baza a două criterii de analiză: a) categoriile onomasiologice desemnate; b) semantica şi provenienţa siglelor. Pentru fiecare clasă de abrevieri am menţionat un exemplu sau două în contexte din limba presei româneşti a ultimelor două decenii.
a) În mare parte, siglele propriu-zise şi acronimele aparţin terminologiei sistemului instituţional2 al UE:
instituţii de decizieconsilii: CE = Consiliul Europei, cf. fr. Conseil de l’Europe(CE), engl. European Council (EC); CAE = Consiliul Arhitecţilor din Europa, cf. fr. Conseil des Architectes d’Europe (CAE), engl. Architects Council in Europe (ACE); CAEM = Consiliul de Asistenţă Economică Mutuală, cf. fr. Conseil d’Assistance Economique Mutuelle (CAEM), engl. Council for Mutual Economic Aid (COMECON); CEFIC = Consiliul European al Federaţiilor din Industria Chimică, cf. fr. Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique (CEFIC), engl. European Council of Chemical Manufacturers’ Federations (ECCMF); comisii: CE = Comisia Europeană, cf. fr. Commission Européenne (CE), engl. European Commission (EC); CEA = Comisia Europeană de Agricultură, cf. fr. Commission Européenne d’Agriculture (CEA ), engl. European Commission on Agriculture (ECA); CCE = Comisia Comunităţilor Europene, cf. fr. Commission des Communautés Européennes (CCE), engl. Commission of the European Communities (CEC); CET = Comisia Europeană a Turismului, cf. fr. Commission Européenne du Tourisme (CET), engl. European Travel Commission (ETC); parlament: PE = Parlamentul European, cf. fr. Parlement Européen (PE), engl. European Parliament (EP).
De exemplu: „În legătură cu apariţia pe scena istorică a CAEM-ului, în societatea românească s-a păstrat la început o tăcere controlată politic”. (www.jurnalul.ro, 19.02.2008, România a avut ideea CAER!); „Acest vot negativ este, de regulă, un mijloc de presiune pentru ca erorile identificate de Curte să fie corectate, însă duce la întârzieri în adoptarea noului buget şi creează un climat de neîncredere faţă de CE”. („Graiul Dobrogei”, 20.08.2009, Comisia Europeană acordă un nou răgaz României pentru a evita clauza pe agricultură).
autorităţi de control legislativ şi administrativCurtea de Justiţie: CEDO = Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cf. fr. Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), engl. European Court of Human Rights (ECHR); CJCE = Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, cf. fr. Cour des Justice des Communautés Européennes (CJCE), engl. European Court of Justice (ECJ); tribunal: TPICE = Tribunalul Primei Instanţe a Comunităţilor Europene, cf. fr. Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE), engl. Court of First Instance (CFI).
De exemplu: „Dosarul singurului român aflat în viaţă pe numele căruia încă mai figurează o condamnare la moarte a ajuns la CEDO”. (www. jurnalul.ro, 29.08.2009, Dosarul lui Constantin Răuţă a ajuns la CEDO); „De la conflicte pe drepturi de autor, la cele de marcă sau cele de concurenţă, orice firmă care se consideră victimă a unui abuz din partea altei companii se poate adresa direct TPICE, în loc să mai apeleze la justiţia autohtonă”. („Renaşterea Bănăţeană”, 22.05.2009, O alternativă europeană la justiţia română).
organisme şi instrumente financiarebănci: BCE = Banca Centrală Europeană, cf. fr. Banque Centrale Européenne (BCE), engl. European Central Bank (ECB); BEI = Banca Europeană de Investiţii, cf. fr. Banque Européenne d’Investissement (BEI), engl. European Investment Bank (EIB); BERD = Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, cf. fr. Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), engl. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); BM = Banca Mondială, cf. fr. Banque Mondiale (BM), engl. World Bank (WB); fonduri: FED = Fondul European de Dezvoltare, cf. fr. Fond Européen de Développement (FED), engl. European Development Fund (EDF); FEDR = Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cf. fr. Fond Européen de Développement Régional (FEDER), engl. European Regional Development Fund (ERDF); FSE = Fondul Social European, cf. fr. Fond Social Européen (FSE), engl. European Social Fund (ESF).
De exemplu: „Finanţarea BERD va include un împrumut de şapte milioane de euro şi o investiţie de 15 milioane de euro în capitalul companiei”. („Financiarul”, 8.06.2009, BERD analizează o finanţare pentru Asseco); «„La toate procedurile de atribuire a lucrărilor finanţate din fonduri FEDR (n.r. Fondul European de Dezvoltare Rurală), la care am participat în judeţul Botoşani, toţi ofertanţii au fost eliminaţi cu oferte declarate inacceptabile, iar câştigător a fost desemnat un singur ofertant care a avut oferta financiară cu valoarea cea mai mare”, se preciza în contestaţie». („Ziarul de Iaşi”, 28.05.2009, Firma abonată la banii veniţi de la UE).
organisme consultativecomitete: CECS = Comitetul European pentru Cercetări Spaţiale, cf. fr. Comité Européen de Recherches Spatiales (CERS), engl. European Space Research Organisation (ESRO); CEPC = Comitetul European pentru Probleme Criminale, cf. fr. Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CEPC), engl. European Committee on Crime Problems (ECCP); CET = Comitetul European al Transporturilor, cf. fr. Comité Européen des Transports (CET), engl. European Transport Committee (ETC); CSEE = Comitetul Sindical European al Educaţiei, cf. fr. Comité Syndical Européen de l’Education (CSEE), engl. European Trade Union for Education (ETUE).
De exemplu: „În acest sens, la începutul acestei luni, Comitetul Sindical European pentru Educaţie (CSEE) a organizat la Madrid un seminar pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli”. („Gardianul”, 14.04.2008, Specialiştii europeni: stresul elevilor naşte violenţa în şcoli).
organisme interinstituţionaleoficii: OCVV = Oficiul Comunitar al Varietăţilor Vegetale, cf. fr. Office Comunautaire des Variétés Végétales (OCVV), engl. Community Plant Varity Office (CPVO); OEB = Oficiul European al Brevetelor, cf. fr. Office Européen des Brevets (OEB), engl. European Patent Office (EPO); birouri: BEM = Biroul European pentru Mediu, cf. fr. Bureau Européen pour l’Environnement (BEE), engl. European Environmental Bureau (EEB); BEUC = Biroul European al Uniunii Consumatorilor, cf. fr. Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), engl. European Bureau of Consumers’ Unions (EBCU).
De exemplu: „România a devenit, de anul trecut, membru cu drepturi depline al Oficiului European al Brevetului (OEB)”. (www.jurnalul.ro, 4.02.2004, Aceşti români neliniştiţi şi invenţiile lor ciudate); „Astfel, membrii BEM cer statelor membre UE să ajungă imediat la un acord privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30 la sută până în 2020”. (www.adevărul.ro, 3.07.2008, Zece teste ecologice pentru Nicolas Sarkozy).
alte instituţiiagenţii: AEEN = Agenţia Europeană pentru Energie Nucleară, cf. fr. Agence Européenne pour l’Energie Nucléaire (AEEN), engl. European Nuclear Energy Agency (ENEA); AEM = Agenţia Europeană de Mediu, cf. fr. Agence Européenne de l’Environnement (AEE), engl. European Environment Agency (EEA); AEP = Agenţia Europeană de Productivitate, cf. fr. Agence Européenne de Productivité (AEP), engl. European Productivity Agency (EPA); ASE = Agenţia Spaţială Europeană, cf. fr. Agence Spatiale Européenne (ASE), engl. European Space Agency (ESA); centre: CDE = Centrul de Documentare Europeană, cf. fr. Centre de Documentation Européenne (CDE), engl. European Documentation Centre (EDC); CEDI = Centrul European de Documentare şi Informare, cf. fr. Centre Européen de Documentation et d’Information (CEDI), engl. European Documentation and Information Centre (EDIC); CEOS = Centrul European de Operaţiuni Spaţiale, cf. fr. Centre Européen d’Opérations Spatiales (CEOS), engl. European Space Operations Centre (ESOC); asociaţii: AEC = Asociaţia Europeană pentru Cooperare, cf. fr. Association Européenne pour la Coopération (AEC), engl. European Agency for Cooperation (EAC); AEDA = Asociaţia Europeană pentru Drept şi Alimentaţie, cf. fr. Association Européenne pour le Droit et l’Alimentation (AEDA), engl. European Food Law Association (EFLA); AELS = Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, cf. fr. Association Européenne de Libre-Change (AELE), engl. European Free Trade Association (EFTA); ARFE = Asociaţia Regiunilor Frontaliere Europene, cf. fr. Association des Région Frontalières Européennes (ARFE), engl. Association of European Border Regions (AEBR); fundaţii: FEACVM = Fundaţia Europeană pentru Ameliorarea Condiţiilor de Viaţă a Muncitorilor, cf. fr. Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie des Travailleurs (FEACVT), engl. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC); FES = Fundaţia Europeană a Ştiinţei, cf. fr. Fondation Européenne de la Science (FES), engl. European Science Foundation (ESF); comunităţi: CCFE = Comunitatea Căilor Ferate Europene, cf. fr. Communauté des Chemins de Fer Européens (CCFE), engl. Community of European Railways (CER); CE = Comunitatea Europeană, cf. fr. Communauté Européenne (CE), engl. European Community (EC); CEEA = Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, cf. fr. Communauté Européenne pour l’Energie Atomique (CEEA sau EURATOM), engl. European Atomic Energy Community (EAEC); CPE = Comunitatea Politică Europeană, cf. fr. Communauté Politique Européenne (CPE), engl. European Political Community (EPC); organizaţii: OEBM = Organizaţia Europeană de Biologie Moleculară, cf. fr. Organisation Européenne de Biologie Moléculaire (OEBM), engl. European Molecular Biology Laboratory (EMBO); OECE = Organizaţia Europeană de Cooperare Economică, cf. fr. Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE), engl. Organisation for European Economic Cooperation (OEEC); OSCE = Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, cf. fr. Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), engl. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
De exemplu: „După separare, controlul sateliţilor este preluat de aşa-numita Mission Control Team (Echipa de Control a Misiunii) de la Centrul European de Operaţiuni Spaţiale (CEOS) din Darmstadt, Germania”. („Cronica Română”, 2.06.2009, Ştiinţa de frontieră); „Pentru dividendele plătite societăţilor din state SEE/AELS, impozitul reţinut la sursă este de 5%, indiferent de mărimea pachetului de acţiuni pe care îl deţin”. („Financiarul”, 6.05.2008, CE avertizează România privind avantajarea rezidenţilor la plata impozitelor pe dividende).
Pe lângă sistemul instituţional, există şi alte categorii onomasiologice:
grupări parlamentare3uniuni: UE = Uniunea Europeană, cf. fr. Union Européenne (UE), engl. European Union (EU); UEO = Uniunea Europei Occidentale, cf. fr. Union de l’Europe Occidentale (UEO), engl. Western European Union (WEU); federaţii: FBE = Federaţia Bancară Europeană, cf. fr. Fédération Bancaire Européenne (FBE), engl. European Banking Federation (EBF); FEE = Federaţia Editorilor Europeni, cf. fr. Fédération des Éditeurs Européens (FEE), engl. Federation of European Publishers (FEP); FEPI = Federaţia Europeană a Proprietăţii Imobiliare, cf. fr. Fédération Européenne de la Propriété Immobilière (FEPI), engl. European Property Federation (EPF); confederaţii: CEA = Confederaţia Europeană de Agricultură, cf. fr. Confédération Européenne de l’Agriculture (CEA), engl. European Confederation of Agriculture (ECA); CES = Confederaţia Europeană a Sindicatelor, cf. fr. Confédération Européenne des Syndicats (CES), engl. European Trade Union Confederation (ETUC).
De exemplu: „Jafurile se împart în două mari grupe, menţionează FBE”. (www.conso.ro, 16.02.2009, Jafurile bancare – un pericol ce nu trebuie subestimat); „Apelul CES este exact înaintea Consiliului European de primăvară, din 19 şi 20 martie şi a reuniunii G20”. („Ultima oră”, 18.03.2009, Confederaţia Europeană a Sindicatelor cheamă la luptă împotriva crizei şi a consecinţelor ei sociale).
acte: AUE = Actul Unic European, cf. fr. Acte unique Européen (AUE), engl. Single European Act (SEA); tratate: TICE = Tratatul de Interdicţie Completă a Experimentelor Nucleare, cf. fr. Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (TICE), engl. Comprehensive nuclear Test Ban Treaty (CTBT); TUE = Tratatul asupra Uniunii Europene, cf. fr. Traité sur l’UE (TUE), engl. Treaty on EU (TEU); acorduri: AME = Acordul Monetar European, cf. fr. Accord Monétaire Européen (AME), engl. European Monetary Agreement (EMA); AMI = Acordul Multilateral pentru Investiţii, cf. fr. Acoord Multilatéral pour les Investissements (AMI), engl. Multilateral Agreement on Investment (MAI).
De exemplu: „Actul Unic European (AUE) constituie prima mare reformă adusă Tratatelor originare ale Comunităţilor Europene, prin care au fost extinse competenţele CE...” (www.eurospeak.ro/viki/index.php/Actul_Unic_European).
programe: PC = Programul Comunitar, cf. fr. Programme Communautaire (PC), engl. Community Programme (CP); PNIC = Programul Naţional de Interes Comunitar, cf. fr. Programme Natrional d’Intérêt Communautaire (PNIC), engl. National Programme of Community Interest (NPCI); SAPARD = Programul Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, cf. engl. Special Accession Programme for agriculture and Rural Development (SAPARD), fr. Programme spécial d’Adhésion pour l’Agriculture et le Développment (SAPARD); nomenclatoare: NCCV = Nomenclatorul Consiliului de Cooperare Vamală, cf. fr. Nomenclature du Conseil de Coopération Douanière (NCCD), engl. Nomenclature of the Customs Cooperation (NCCC).
De exemplu: „În urma misiunii de audit a experţilor comunitari din iunie 2008, când s-au identificat o serie de deficienţe în aplicarea SAPARD, Comisia a decis blocarea transferurilor de fonduri către România”. (www.capital.ro, 13.07.2009, Comisia Europeană a deblocat fondurile SAPARD pentru România).
politici: PCC = Politica Comercială Comună, cf. fr. Politique Commerciale Commune (PCC), engl. Common Commercial Policy (CCP); PESA = Politica Europeană de Securitate şi Apărare, cf. fr. Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD), engl. European Security and Defence Policy (ESDP); PESC = Politica Străină de Securitate Comună, cf. fr. Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC), engl. Common Foreign and Security Policy (CFSP).
De exemplu: „Ca stat membru UE, România sprijină o Uniune mai capabilă, mai activă şi mai coerentă, inclusiv în domeniul Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA), în conformitate cu liniile directoare din Strategia Europeană de Securitate”. (www.mapn.ro/diepa/politicadeaparare/pesa.htm).
conferinţe: CEAC = Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile, cf. fr. Conférence Européenne de l’Aviation Civile (CEAC), engl. European Civil Aviation Conference (ECAC); CEMT = Conferinţa Europeană a Miniştrilor Transportului, cf. fr. Conférence Européenne des Ministres de Transports (CEMT), engl. European Conference of Ministers of Transport (ECMT); CSCE = Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, cf. fr. Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), engl. Conference on security and Cooperation in Europe (CSCE).
De exemplu: „Procesul destinderii şi rolul CSCE au fost puse sub semnul întrebării la începutul anilor ‘80 când, odată cu escaladarea războiului din Afganistan şi pe fondul sclerozării tot mai accentuate a sistemului sovietic, s-a produs un nou îngheţ în relaţiile Est-Vest”. („Ziua”, 16.11.1999, Redescoperirea OSCE I).
Prezentarea câtorva dintre siglele eurojargonului ne permite să facem unele observaţii:
Siglele propriu-zise şi acronimele de origine străină sunt în mare parte internaţionalisme care desemnează elemente ale sistemului instituţional al UE. Ele au o utilizare mare în cadrul instituţiilor UE, intrând în lexicul juridic, şi o circulaţie mai restrânsă în limba comună, unde sunt promovate prin media. Onomasiologia lor arată că fac obiectul unei legislaţii, a unor înţelegeri internaţionale.
 Ca provenienţă, siglele eurojargonului utilizate în limba română sunt calcuri lexico-semantice. Modelul îl oferă franceza şi engleza. La nivelul expresiei, unele sigle coincid cu cele din franceză ori din engleză. Altele au, prin calchiere, o formă apropiată de cea originală. Situaţia priveşte mai ales calcurile din franceză, cu topică identică cu cea din română şi mai puţin calcurile din engleză, unde topica este diferită de cea din română. Româna merge după modelul oferit de franceză în cazul celor mai multe sigle. Indiferent de provenienţă, siglele sunt uşor integrabile în sistemul lingvistic românesc.
În română există, ca şi în alte limbi ale UE, unele acronime internaţionale după model englez. De exemplu: Benelux (Uniunea Economică a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, cf. engl. Economic Union of Belgium, the Netherlands and Luxembourg, fr. Union Économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg), Comett (Programul comunitar de educare şi formare în domeniul tehnologiilor, cf. engl. Community programme in education and training for technology, fr. Programme Communautaire d’éducation et de formation dans le domaine des technologie), TAIEX (Oficiul de asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii, cf. engl. Technical Assistance Information Exchange Office, fr. Bureau d’assistance technique et d’échange d’informations). Alte acronime internaţionale au la bază modelul francez: Cenelec (Comitetul european pentru standardizare electrotehnică, cf. fr. Comité européen de normalisation électrotechnique, engl. European Commitee for Electrotechnical Standardisation), NACE (Nomenclatorul statistic al activităţilor economice din Comunitatea Europeană, cf. fr. Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, engl. Statistical classification of economic activities in the European Comunity), Taric (Tariful vamal integrat al Comunităţilor Europene, cf. fr. Tarif intégré communautaire, engl. Integrated customs tariff of the European Communities).
Româna dispune de sigle proprii care aparţin eurojargonului. Ele sunt adaptări după modelul străin: CEJ = Curtea Europeană de Justiţie, cf. fr. Cour de justice européenne (CJE), engl. European Court of Justice (ECJ), IMM = Întreprinderi mici şi mijlocii, cf. fr. Petites et moyennes entreprises (PME), engl. Small and medium-sized enterprises (SME), SEE = Spaţiul Economic European, cf. fr. Espace économique européen (EEE), engl. European Economic Area (EEA), TECE = Ţările din Europa Centrală şi de Est, cf. fr. Pays de l’Europe centrale et orientale (PECO), engl. Central and Eastern European Countries (CEEC). Numărul lor este în creştere.
Siglarea a devenit un procedeu extrem de productiv în limba română, impus prin fluxul considerabil de informaţii şi prin mediatizarea mondială (televiziune, internet, presa scrisă, radio). În toate limbile Uniunii Europene îmbogăţirea lexicului cu ajutorul siglelor este un fapt apreciabil, întrucât acestea reflectă, mai repede decât alte categorii de cuvinte, schimbările sociopolitice, economice şi culturale din fiecare ţară.
 
Note
1 Cf. eurolect, termen folosit de Hubert Paesmans la Conferinţa de la Lisabona din 18 septembrie 1998.
2 Enciclopedia Uniunii Europene (coord. Luciana-Alexandra Ghica), Bucureşti, Editura Meronia, 2007, p. 52.
3 Enciclopedia Uniunii Europene (coord. Luciana-Alexandra Ghica), Bucureşti, Editura Meronia, 2007, p. 67.
 
Bibliografie
1. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
2. Domenico Rossetti Di Valdalbero, Les acronymes de Bruxelles /Brussels’ acronyms, Bruxelles, éditeur Lucien de Meyer, 2001.
3. Enciclopedia Uniunii europene (coord. Luciana-Alexandra Ghica), Bucureşti, Editura Meronia, 2007.
4. Mihaela Marinescu, Marius Popa, Mic dicţionar de termeni internaţionali intraţi în uzul limbii române, Bucureşti, Editura Vremea, 2007.
5. Hubert Paesmans, Multilingvisme, terminologie et monde maritime, Conferinţa de la Lisabona, 18 septembrie 1998.
6. Silvia Pitiriciu, Dragoş Vlad Topală, Dicţionar de abrevieri şi simboluri, Bucureşti, Editura ALL, 1998.
7. Marius Sala, Ioana Vintilă-Rădulescu, Limbile Europei, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.
8. Adriana Stoichiţoiu Ichim, Creativitate lexicală în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.
9. Cecilia Voiculescu, Dicţionar juridic englez-român, român-englez, Bucureşti, Editura Niculescu, 2008.