REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 12, anul XV, 2005


SIMPOZION

Iulian BOLDEA


Cultură şi performanţă

Iulian BOLDEA


Identitate şi ruptură în opera lui Emil Cioran

Alexandru CISTELECAN


Natalia, femeia-drog

Viorica-Ela CARAMAN


Personalizare vs depersonalizare poetică – un paradox inerţial al integrării

Eugeniu NISTOR


Comunicare şi cunoaştere pluridisciplinară

Teodor VIDAM


Limbajul literar comparativ cu alte tipuri de limbaj

Dumitru-Mircea BUDA


Reabilitarea prozei în literatura română a ultimilor ani. Câteva studii de caz

Silvia PITIRICIU


Despre siglele eurojargonului în limba română

Luminiţa CHIOREAN


Adnotări la gramatica prepoziţiei

Doina BUTIURCA


Fundamentele greco-latine ale terminologiei medicale

Maria Laura RUS


O perspectivă semantică asupra basmului Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă

Bianca-Oana HAN


Traducere şi context

Nicolae FELECAN


Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică la Valencia

Vladimir ZAGAEVSCHI


Simpozion Internaţional de Dialectologie la Cluj

Ioan DONISĂ


Profesorul Gheorghe I. Năstase – o viaţă închinată neamului românesc şi ştiinţei geografice

Gheorghe I. NĂSTASE


Ţinutul Sorocii* (Un ţinut românesc de la hotarul răsăritean al neamului nostru)

Vitalie SOCHIRCĂ


110 ani de la naşterea profesorului Gheorghe I. Năstase

Dumitru NĂSTASE


Gânduri despre Gheorghe I. Năstase, tatăl meu

Iraida CONDREA


Limba şi literatura română: regional – naţional  – universal (Iaşi – Chişinău, 24-27 noiembrie 2005)