Caracter şi competenţă profesională


Omul şi destinul său reprezintă ceva inseparabil, care se condiţionează reciproc. Personalitatea lingvistului Vasile Melnic a marcat destinul Vasile Melnic, destin împlinit prin explorarea adevărurilor lingvistice. Calităţile decisive în tot ce a făcut regretatul profesor Vasile Melnic, doctorul în filologie, savantul, au fost: libertatea spiritului, prin asumarea unui risc în climatul de înălţare lingvistică a savantului. Respectul pentru adevărul ştiinţific. Competenţa profesională care constituie totalitatea adevărurilor lingvistice dobândite prin observaţie, prin experienţă, în definitiv, prin cercetare complexă. Caracterul care înseamnă voinţă neînfrântă. Savantul Vasile Melnic a fost un om de caracter care a acţionat potrivit valorilor lingvistice confirmate. Pasiunea şi dragostea pentru limba maternă, un impuls imperturbabil în realizarea operelor într-adevăr durabile.
Fecior de ţăran de prin părţile Sorocii, moşteneşte înţelepciunea, cumsecădenia, cuminţenia, demnitatea şi întreaga filozofie a acestui neam. Absolvă şcoala de 7 ani în satul natal, Bolbocii-Vechi, cea medie – la Năduşita, raionul Drochia. Urmează apoi cursuri la Institutul învăţătoresc din Bălţi, iar în 1952 se înscrie la Universitatea de Stat din Moldova. După absolvirea facultăţii, în 1957, e angajat la Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură, sectorul Lexicografie şi Lexicologie, apoi în sectorul Dialectologie. Rezultatul trudei de mulţi ani a acestui colectiv, în care activează Vasile Melnic, a fost publicarea monumentalei lucrări Atlasul Lingvistic Moldovenesc, apreciată de numeroşi specialişti de peste hotare.
Profesorul universitar Vasile Melniccolaborează la editarea celor două volume de Texte dialectale (1969 şi 1971) care sunt o confirmare a unităţii limbii române. Prefaţată de academicianul Nicolae Corlăteanu, în 1977 apare monografia Elemente de morfologie dialectală, unde sunt prezentate în ansamblu particularităţile morfologice ale numelui şi verbului din graiul moldovenesc în corelaţie cu variantele respective din limba literară. Este coautor al Materialului dialectal (cuvinte, sensuri, forme) în 5 volume (1976).
Din dragostea nemărginită pentru slova scrisă, pentru opera scriitorilor clasici şi contemporani, Vasile Melnic alcătuieşte (în colaborare) volumul Comoara (2 ediţii, 1985, 1989) – o antologie de texte şi comentarii adresate tuturor „iubitorilor de slovă scriitoricească română” (Nicolae Corlăteanu).
Din 1986 este şeful Catedrei limba latină şi terminologie medicală, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din Moldova. De aici şi interesul lui Vasile Melnic pentru terminologia medicală, cea histologică în special, manifestat în studiile Cu privire la terminologia medicală în limba română – 1995; Terminologia histologică în limba latină; Terminologia clinică în limba latină – 2003 etc. Latina – limbă a ştiinţei şi civilizaţiei mondiale – este laitmotivul lucrării Aspecte umanistice ale limbii latine – 2000.
În 2003 este coordonatorul manualului Limba Română. Profil medical (cu suport gramatical şi de cultivare a limbii române), elaborat pentru facilitarea studierii limbii române şi a terminologiei medicale de către studenţii de la U.S.M.F. „Nicolae Testemiţeanu”.
O carte emblematică pentru destinul profesorului Vasile Melnic este intitulată Mândria şi speranţa noastră (1999), ce reflectă profunzimea personalităţii autorului, om îndrăgostit de ţară, de neam, de limbă, de cultură. „Eu niciodată, nici chiar în cele mai complicate împrejurări ale vieţii, nu m-am vândut...”, se confesează Vasile Melnic într-un interviu datat septembrie, 1994. Or, întreaga sa viaţă este mărturia verticalităţii conştiinţei naţionale a basarabeanului care a ştiut să rămână, în pofida tuturor obstacolelor, fidel obârşiei sale autentice. Vasile Melnic s-a născut şi a trecut în lumea celor drepţi român.