Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eugenia MINCU

Eugenia MINCU

Doctor în filologie, conferenţiar, Catedra limba română şi terminologie medicală, USMF „Nicolae Testemiţanu”. Direcţii de cercetare: lingvistică şi terminologie.