Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Larisa GURĂU

Larisa GURĂU

Conf. univ., doctor în filologie, Departamentul limba română, lingvistică generală şi limbi clasice, Facultatea de Litere, USM. Domenii de cercetare: cultivarea limbii, fonetica, ortografia şi ortoepia limbii române, lingvistica aplicată. Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale.

TEXTE PUBLICATE