Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lilia TRINCĂ

Lilia TRINCĂ

Doctor în filologie (2005), conferențiar universitar la Catedra de Limba Română și Filologie Romanică, conducător științific la teze de doctorat la Școala doctorală a Facultății de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de interes: lingvistică, frazeologie, psiholingvistică, pragmatică lingvistică. Lucrări publicate: Frazeologisme cu elemente arhaice în structură: expresie și conținut (2016), coautor la Dicționarul asociativ al limbii române (2016) și Intercultural Education: Methodological guide and course support for future teachers (2020).