REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXXIV, 2024


GHEORGHE POSTICĂ – 70

Anatol PETRENCU


Un istoric cu realizări merituoase