Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gabriela HAJA

CS I dr., Academia Română, Filiala din Iași, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”. Şeful Departamentul de lexicologie-lexicografie.