Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tudor ȚOPA

Tudor ȚOPA

Scriitor, „patriarhul publicisticii basarabene”. Născut la 13 octombrie 1932, a absolvit școala medie din Telenești şi Facultatea de Litere la Universitatea de Stat din Moldova. A activat în calitate de şef de secție la ziarul „Tinerimea Moldovei”, redactor-şef la revista „Tribuna” şi redactor-șef la cotidianul „Moldova Socialistă” – „Moldova Suverană”. A pus în valoare 88 de cărţi de proză documentară.
Deputat în Primul Parlament, semnatar al Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. Om Emerit şi cavaler al „Ordinului Republicii”. Pentru editarea serialului enciclopedic în 15 volume Localităţile Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei i-a conferit medalia „Dimitrie Cantemir”.

TEXTE PUBLICATE