Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica OLEINIC

Viorica OLEINIC

Profesoară de limba și literatura română, IPIÎ „Excelsis”, grad didactic superior. Absolventă a Facultății de Litere, USM, a Facultății de Business și Administrarea Afacerilor, ASEM; masterat în psihologia socială și corecțională, IȘE. Autoare și prezentatoare a 62 de lecții în cadrul proiectului „Educație online”. Participantă la mai multe simpozioane și conferințe naționale și internaționale. Autoare a ghidurilor Evaluări sumative pentru clasa a IX-a, (2017), Teste preparatorii pentru examenul de absolvire a gimnaziului (2016), Teste preparatorii pentru examenul de bacalaureat (2015) etc. și a unor articole de specialitate în publicații periodice.

TEXTE PUBLICATE