Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adriana-Maria ROBU

Adriana-Maria ROBU

Doctorandă, Facultatea de Litere, specializarea lingvistică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. Autoare a mai multor articole şi lucrări publicate în reviste şi volume. Participantă la manifestări ştiinţifice şi didactice.