Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tatiana TREBEŞ

Tatiana TREBEŞ

Doctor în filologie, lector universitar, la Catedra limba română și terminologie medicală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Domenii de cercetare: onomastică, sociolingvistică, traducere, stilistică, pragmatică, cultivarea limbii, metodologia predării limbii române ca limbă străină / nematernă. Autoare a monografiei Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din municipiul Orhei) (2019) și coautoare a manualelor Limba Română în context medical (pentru studenții de la Facultatea de Medicină, 2020), Limba română. Limbaj stomatologic (manual cu suport video, 2017), Limba Română (Nivelurile A1-A2, 2014).