REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-3, anul XIV, 2004


ANIVERSĂRI. ANATOL PETRENCU – 50

Ion NEGREI


Profesor şi istoric de seamă