Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica RĂILEANU

Viorica RĂILEANU

Lingvist, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, director al Centrului de Lingvistică, Institutul de Filologie al A.Ş.M. A publicat peste 30 de lucrări ca autor şi coautor în domeniul toponimiei, antroponimiei, inclusiv două monografii.