Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oliviu FELECAN

Oliviu FELECAN

Doctor în filologie (2004), este cadru didactic la Universitatea de Nord din Baia Mare. A publicat cinci cărţi în calitate de autor (Noţiunea „muncă”. O perspectivă sociolingvistică în diacronie, 2004; Limba română în context european, 2009 ş.a.), coautor (Limba latină. Gramatică şi texte, 2007; Dicta memorabilia. Dicţionar uzual adnotat de sigle, expresii, maxime şi citate latine, 2007), coordonator (Onomasticon. Studii despre nume şi numire, I) şi zeci de studii în reviste / volume ale unor conferinţe din Ţară, precum şi în reviste / volume ale unor congrese internaţionale. Este director a două granturi CNCSIS.

TEXTE PUBLICATE