REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-5, anul XIII, 2003


TIMPURI ŞI DESTINE

Iurie COLESNIC


Primarii capitalei basarabene