Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Delia MUNTEAN

Delia MUNTEAN

Doctor în filologie. Redactoră la revista „Nord Literar”. Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Domenii de preocupare: critică și istorie literară, studii culturale.Cărți publicate: De la comunicare la cuminecare. Dimensiuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu, Baia Mare: Editura Umbria, 2000; Provocări ale postmodernităţii. Pornind de la Mircea Cărtărescu, Iași: Editura Princeps Edit, 2010; Incursiuni în lumea cărților, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2018; Decalogul timpului meu, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2019; Călătorind prin vremi cu Olga Tokarczuk / Wandering through Times with Olga Tokarczuk, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2020; Poezia de lângă noi, Cluj-Napoca: Editura Grinta, 2021.

TEXTE PUBLICATE