Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe POPA

Gheorghe POPA

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Catedra de limba română și filologie romanică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de cercetare: lingvistică generală, lingvistică comparată, gramatică, lexicologie, lexicografie, frazeologie, semantică. Autor a circa 300 de publicații.