Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

George RUSNAC

George RUSNAC

Dr. conf., Catedra lingvistica generală şi limbi clasice, U.S.M. Promotor al structuralismului în cercetările etimologice. Autor a circa 200 de lucrări: manuale, studii, printre care „Curs de gramatică istorică a limbii române", în colaborare, Editura Lumina, Chişinău, 1991; „Limba română", v. I, manual pentru şcoala normală, în colaborare, Editura Lumina, Chişinău, 1992; „Culegere de exerciţii la limba română" (lexicologie, fonetică, morfologie), Editura Lumina, Chişinău, 1993; „Limba română corectă", Editura ARC, Chişinău, 1996; „Dicţionar explicativ al limbii române", v. II, în colaborare, Editura RPESM, Chişinău, 1985.