Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vasile PAVEL

Vasile PAVEL

Prof. univ. dr. hab., Institutul de Filologie al A.Ş.M., Chişinău. Autor a 25 de cărţi (în colab.), între care „Atlasul lingvistic moldovenesc", vol. II, partea a doua, 1973; „Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria", vol. I-II, 1993-1994, vol. III-IV, 2002-2003. Colaborează la elaborarea „Atlasului lingvistic romanic", Roma, 1995-2009, vol. I-III, a „Atlasului limbilor Europei", şapte fascicule, 1985-2007, a „Atlasului dialectologic carpatic comun", în şapte volume, 1998-2003. Autor a patru monografii.