Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eugenia MINCU

Eugenia MINCU

Lingvist-terminolog, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Centrul de Terminologie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM. Publicații: Afixoidele în neologizarea limbii române (Editura Medicina, 2009); Terminologia medicinalis Romaniae (Pontos, 2017); Arhitectonica terminologiei medicale. Mic dicționar de elemente și dublete terminologice (Tipografia Vătavu, 2020); Dicționar poliglot de aforisme și expresii latine (coautor, Cartier, 2022); Didactica metaforei. Mic dicționar român-englez de termeni-metaforă; cu etimologii și ilustrații (coautor, Editura Epigraf, 2023).