Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anatol CIOBANU

Anatol CIOBANU

Prof. univ., dr. hab., m. cor. al A.Ş.M. Domenii de cercetare: sintaxa (funcțională, transformațională, contrastivă), sociolingvistica, lingvistica generală, cultivarea limbii, punctuația, limbile clasice (latina) ș.a. Semnează opt monografii, zece manuale, 14 materiale didactice, două dicționare, numeroase articole științifice, recenzii etc.

TEXTE PUBLICATE