REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-8, anul XIV, 2004


COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Gheorghe CHIVU


Didahiile lui Antim Ivireanul şi înnoirea limbajului predicii româneşti

Ludmila CLICHICI


Funcţiile semantico-pragmatice ale frazei tautologice simple în limba franceză1

Cristinel MUNTEANU


Exerciţii de stil pe tema discursului repetat

Gina NECULA


„Subversiunea” ca strategie de discreditare a clişeului ideologic în discursul literar

Inga DRUŢĂ


Metafora terminologică

Aliona DOSCA


Problematizarea echivalenţei în cadrul traducerii de texte juridice (strategii şi perspective)

Ion URUŞCIUC


Natura semiotico-gramaticală a limbajului virtual scris al SMS-urilor

Cristina ZBANŢ


Aspecte ale paratextualităţii în traducere

Iraida CONDREA


Valori stilistice ale formelor diminutivale

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Mutaţii semantice în cadrul îmbinărilor sinestezice din limbajul poetic

Iraida CONDREA


Experienţe metalingvistice

Ion CIOCANU


A parveni, parvenirea şi parvenitul

Ion MELNICIUC


Greşeli tipice, greşeli curente

Marta ISTRATI


Diglosia şi bilingvismul: concepte de bază

Iraida CONDREA


Argoul basarabean în stradă şi în presă

Ion CIOCANU


Încă o dată despre umeri şi umere

Tatiana VERDEŞ


Funcţia decodificatoare a deicticelor în limbajul politic actual

Mina-Maria RUSU


Puterea sacră a cuvântului

Roxana-Magdalena BÂRLEA


Vasile Florescu – de la retorică la teoria comunicării

Elena TROHIN


Analiza conversaţiei – un melange disciplinar (Perspective teoretice asupra analizei conversaţiei)

Laura BOTNARCIUC


Comunicarea interpersonală

Angela COŞCIUG


Parametrii coezivi ai discursului