Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iulian BOLDEA

Iulian BOLDEA

Prof. univ. dr., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş; cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai” al Academiei Române. Este conducător de doctorat, director al revistei „Acta Marisiensis. Philologia”, redactor-şef al revistei „Vatra”, membru în colegiul de redacţie al mai multor reviste de cultură. Dintre volumele publicate: Scriitori români contemporani (2002); Poezia neomodernistă (2005); Vârstele criticii (2005); Istoria didactică a poeziei româneşti (2005); Poeţi români postmoderni (2006); Teme şi variaţiuni (2008), De la modernism la postmodernism (2011), Ipostaze şi lecture critice (2018).

TEXTE PUBLICATE