Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vladimir ZAGAEVSCHI

Vladimir ZAGAEVSCHI

Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, U.S.M. Domenii de cercetare: fonetica, dialectologia, gramatica istorică a limbii române. Cursuri speciale elaborate: Probleme de fonologie, Probleme de ortografie a limbii române, Bazele teoretice ale ortografiei ş.a. Autor a peste 250 publicaţii ştiinţifice, inclusiv monografiile: „Culorile accentului" (1988), „Studii de gramatică dialectală comparată" (1990); manualele (în colab.): „Curs de dialectologie română" (1991), „Curs de gramatică istorică a limbii române" (1991), „Fonetica" (1993). Participant la numeroase întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

TEXTE PUBLICATE