Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Petru BUTUC

Petru BUTUC

Prof. univ. dr. conf., Catedra de limba română şi filologie clasică a U.P.S. „Ion Creangă”. Autor al monografiei „Predicatul angrenat în limba română" (Chişinău, 2004). Autor al unor studii de gramatică a limbii române, de sociolingvistică şi de istorie a limbii române literare.

TEXTE PUBLICATE