Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin ŞCHIOPU

Constantin ŞCHIOPU

Prof. univ., dr. hab., Facultatea Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului, USM. Lucrări recente: Comunicarea: greșeli și soluții (coautor Marcela Vîlcu-Șchiopu), 2013; Metodica predării literaturii române, Piteşti, 2009; Arghezi, Barbu, Blaga. Poezii comentate. Pentru elevi, studenţi, profesori, Chişinău, 2010; Manual de limba şi literatura română pentru clasa a X-a (coautor Marcela Vîlcu-Şchiopu) ș. a.

TEXTE PUBLICATE