REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XIII, 2003


INTERFERENŢE

Galina CERCHES


Analiza contrastiv-tipologică a obiectului gramatical în limbile rusă şi română

Ion HADÂRCĂ


Moartea şi nemurirea marilor poeţi

George FILIP


La steaua lui Vieru

Nicolae DABIJA


Moartea lui Vieru

Pilar GARCÍA MOUTON


„Spaniola şi româna au multe lucruri în comun”

Angela GRĂDINARU


Note privind problema atracţiei paronimice în limba franceză

Ludmila ZBANŢ


Câteva reflecţii privind intensificarea calităţii în limbile română şi franceză

Rolul limbii în formarea identității culturale în contextul migrației

Iurie BOJONCĂ


S-a dus decembrie ca un fulg de zăpadă...

Anatol LENŢA


Un colocviu internaţional al romaniştilor, cu faţa spre problemele limbii române

Vlad POHILĂ


Limba română din R. Moldova, între primejdii şi speranţe

Anatol LENŢA

Nicolae CHIRICENCO


Activitatea de lexicograf a profesorului Grigore Cincilei

Gabriela PANĂ DINDELEGAN


Dificultăţi în identificarea cazului

Nicolae SAMSON


La causalité entre justification et explication

Ioana ŞTEFĂNOAIA


Din istoria preocupărilor referitoare la terminologia lingvistică. Reprezentanţi ai lingvisticii franceze*

Daniela DASCĂLU


Terminologia machiajului din perspectiva antropologiei culturale

Dan Octavian CEPRAGA


Înstrăinare şi autotraducere: câteva observaţii despre exilul lingvistic al lui Paul Celan

Silvia MAZNIC


Omonimia latină. Consideraţii

Doina ARPENTI


Rolul limbii în formarea identității culturale în contextul migrației

Iurie BOJONCĂ


De ce basarabenii sunt copiii cucului?

Iurie BOJONCĂ


Un scriitor basarabean la Roma sau despre un Alfabet din Occident

Eugen MUNTEANU


Traducţiile fac o literatură. Câteva reflecții despre traduceri, cultură şi educaţie

Cristinel MUNTEANU


Expresii şi citate latineşti celebre modificate în contexte româneşti şi străine

Marin POSTU


Însemnele mitului poetic vierean: între Orfeu şi Hristos

Eugen MUNTEANU


Mitul lui Orfeu în poezia lui Ovidius

Cristinel MUNTEANU


Comunicare şi leadership. De la Adam Smith la R.G. Collingwood

Cristinel MUNTEANU


Limbajul între preţuire şi dispreţuire. Câteva aspecte

Klaas WILLEMS


Filosofia limbajului

Morteza MAHMOUDIAN


C’est quoi la sociolinguistique?

În loc de post-scriptum