Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ana BANTOŞ

Ana BANTOŞ

Conf. univ., doctor habilitat în filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de literatura română şi universală. Direcţii de cercetare: literatura română, literatura universală şi comparată, estetică şi teorie literară. Publicaţii recente: „Reabilitarea autenticului. Culegere de articole și studii critice", Chişinău, 2006; „Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică". Monografie, Chişinău, 2010; „Literatura basarabeană şi modelele literare europene", Bucureşti, 2013.

TEXTE PUBLICATE