Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrian Dinu RACHIERU

Adrian Dinu RACHIERU

Prof. univ. dr., din 2012 prorector al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Dintre volumele publicate (peste 30): Elitism şi Postmodernism, Editura Junimea, Iaşi, 1999; Bătălia pentru Basarabia, Editura Augusta, Timişoara, 2000; Alternativa Marino, Editura Junimea, Iaşi, 2002; Legea conservării scaunului (roman, vol. I, II), Editura Eubeea, Timişoara, 2002, 2004; Globalizare şi cultură media, Editura Institutul European, Iaşi, 2003; Nichita Stănescu – un idol fals?, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2006; Eminescu după Eminescu, Editura Augusta, Timişoara, 2009; Poeţi din Basarabia (antologie critică), Editura Academiei Române, Bucureşti / Editura Ştiinţa, Chişinău, 2010; Ion Creangă. Spectacolul disimulării, Editura David Press Print, Timişoara, 2012; Con-vieţuirea cu Eminescu, Editura Junimea, Iaşi, 2013; Romanul politic şi pactul ficţional (I), Editura Junimea, Iaşi, 2015; Polemici de tranziţie, Editura Tibiscus (Uzdin, R. Serbia), 2016.

TEXTE PUBLICATE