REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-4, anul XXIII, 2013


COLOCVIU

Cristinel MUNTEANU


Un important simpozion de jurnalism

Dumitru IRIMIA


Panait Istrati faţă cu limba de lemn

Elena FAUR


Limba română în Suedia

Oliviu FELECAN


Evenimente ştiinţifice

Nicolae FELECAN


Limbajul religios-filozofic în scrierile lui Andrei Pleşu

Diana VRABIE


Aventura conceptului de autenticitate: exerciţii de interpetare hermeneutică

Jean FIRICĂ

Cristian Manuel FIRICĂ

Camelia FIRICĂ


Structura şi semnificaţiile odei triumfale

Tomiţă CIULEI


Hermeneutica sofistă. De la comunicare la persuasiune

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european

Nicolae RÂMBU


Barbaria interpretării. Reflecţii despre hermeneutica lui Schleiermacher1

Iraida CONDREA


Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dramatic

Viorica-Ela CARAMAN


Poezia cotidianului – scriitură sau limbaj poetic?

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Sinestezia ca procedeu de construcţie a sensului în textul poetic

Nicoleta IFRIM


Hermeneutica fractalilor şi textul literar

Angelica HOBJILĂ


Comunicare şi contextualizare – repere pragmatice

Diana VRABIE


Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal

Ana BANTOŞ


Confluenţe literare româno-franceze: individualitate, alteritate, modernitate

Maria ABRAMCIUC


Modelul cultural francez: tabloul unor conexiuni

Diana VRABIE


Spovedanie pentru învinşi de Panait Istrati: dimensiunea europeană a reportajului românesc

Ana GHILAŞ


Critica psihanalitică franceză şi modernitatea actului critic românesc

Cristian SABĂU


Reflectarea unui tip de eveniment în presa europeana neolatină sau câtă încredere poţi să ai în presă?

Gina NIMIGEAN


Transferul limbii române în intenţia multilingvismului promovat prin Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi