Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mircea COLOŞENCO

Mircea COLOŞENCO

Istoric literar şi editor (s-a născut la 3 iunie 1938, Căinari, jud. Tighina). Între 1960 şi 1965 urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În 1969 a absolvit şi cursurile de biblioteconomie ale Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureşti. A lucrat muncitor, profesor, bibliograf, redactor de ziar. A colaborat la revistele „Manuscriptum”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Academica”, „Dacia literară”, „Jurnal literar”, „Literatorul” ş.a. Editează (inclusiv în colaborare) operele scriitorilor Ion Creangă, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Nichita Stănescu, George Bacova, Nicolae Labiş, Al. Macedonski, G. Topârceanu ş.a.

TEXTE PUBLICATE