Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mircea COLOŞENCO

Mircea COLOŞENCO

Istoric literar şi editor. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În 1969 a absolvit şi cursurile de biblioteconomie la Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti. A lucrat muncitor, profesor, bibliograf, redactor de ziar. A colaborat la revistele „Manuscriptum”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Jurnal literar”, „Literatorul” ş. a. Editează (inclusiv în co-laborare) operele scriitorilor I. Creangă, I. Barbu, L. Rebreanu, N. Stănescu, G. Bacova, N. Labiş, Al. Macedonski,
G. Topârceanu ş. a.

TEXTE PUBLICATE