REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXXIV, 2024


ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Valeriu MATEI


Redobândirea stilului

Mihai CIMPOI


Prepostmodernismul blagian*

Diana VRABIE


Pastelul floral în literatura română

Diana VRABIE


Otilia Cazimir şi universul copilăriei

Lilia RĂCIULA


Unele aspecte ale variabilităţii lexemului icoană

Ana BANTOŞ


Avatarurile personajului liric modern (de la Paul Celan la Arcadie Suceveanu)

Mina-Maria RUSU


Re-sacralizarea lumii prin poezie (în literatura română interbelică)

Dragoş VICOL


Mihail Sadoveanu: de la biografia scriitorului la biografia neamului

Monica HÂRŞAN


Fidelitate şi opoziţie în trei transpuneri dramatice moderne ale mitului lui Orfeu

Irina HAILA


Motivul magiei în povestirea cultă

Dragoş VICOL


Mihail Sadoveanu: valenţele etice şi estetice ale romanului istoric

Viorel DINESCU


Galeria oglinzilor concave

Dumitru TIUTIUCA


În lumea lui Caragiale

Viorel DINESCU


Dincolo de Isarlîk

Diana VRABIE


Imaginea din oglindă

Ana BANTOŞ


Interogaţia ca formă de raportare la postmodernism

Lucia ŢURCANU


Manierismul românesc: „orfism” şi „dedalism”

Viorica STAMATI-ZAHARIA


Modalităţi de psihologizare în proza lui Vlad Ioviţă

Lucia ŢURCANU


“Moartea Autorului” în postmodernitate. Pro şi contra în opera lui Borges

Mircea V. CIOBANU


Leonid Dimov, onirismul şi textul de plăcere

Gheorghe GIURCĂ


Semnificaţii ale drumului iniţiatic parcurs de Harap-Alb

Mihai HANGANU


Dezvoltarea literaturii: încercări de tipologie

Victor CUBLEŞAN


Lucian Blaga şi structura romanului său

Nicolae DERGACI


Vocabule româneşti în povestirea Cântecul haiducului de Ivan Bunin

Dorina SURUGIU-NEGREI


Proiecţii basarabene în creaţia lui Octavian Goga

Olga IRIMCIUC


Eseul – o modalitate deschisă de interpretare a operei literare

Andy PUŞCĂ

Cristinel MUNTEANU


Mihail Sadoveanu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Hanu Ancuţei

Cristinel MUNTEANU


Cârcoteli „literare” româneşti

Cristinel MUNTEANU


Despre excepţia care confirmă regula

Ana BANTOŞ


Grigore Chiper: Dar eu caut realul pitulat între cuvinte

Diana POPA


Valențe metaforice în predicile lui Valeriu Anania