Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mihai CIMPOI

Mihai CIMPOI

Critic şi istoric literar, filozof al culturii, doctor habilitat în filologie, membru titular al A.Ş.M., membru de onoare al Academiei Române, Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

TEXTE PUBLICATE