REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXVI, 2016


IUVENTUS

Silvia GÂLCĂ


Concursul municipal la limba şi literatura română

Andrei PROHIN


Cum am scris despre Grigore Vieru

Victor PROHIN


Ca un Făt-Frumos

Iurie BOJONCĂ


Două întâlniri cu poetul

Marina SCLIFOS


Structura silabică în limbile română şi engleză

Diana SMÂNTÂNĂ


Problema anglicismelor în limba română actuală

Mariana VRABIE-COBZARU


Greşelile de logică – greşeli grave de vorbire

Cristina COJOCARI


Semiotica şi pragmatica salutului

Uliana GĂINĂ


Simboluri verbale şi nonverbale în discursul politic actual

Victoria LAZARI


Titlul – carte de vizită a textului

Aurelia MIŢCO


Modalităţi de elaborare a textului

Hristos a înviat!!

Cătălina IUCAL


Studiu comparativ al traducerii „Mioriţei” în limbile engleză, franceză şi spaniolă

Cristina COJOCARI


Mărcile interactive şi funcţiile lor în dialog (în baza piesei Pygmalion de Bernard Shaw)

Galina NEPOTU


Legislaţia lingvistică şi unele probleme actuale ale limbii române

Maria TROFIM


Caracterul nonarbitrar în terminologia viti-vinicolă

Mariana COLUN


Rodii

Laura TUGAREV


Lecţia de adâncirea sufletului în tălpi

Alexandru STAN


Îmi ascund visele sub palmele tale

Ana IURII

Daniel MUNTEAN


Cu sau fără mijloace, o provocare estetică te opreşte din mers...

Ana-Mihaela NUŢA


N

Tatiana CURMEI-FISTICANU


O frumoasă tradiţie academică

Leo BORDEIANU


Înflorirea din noi

Elena COVAL


Conferinţa ştiinţifică a studenţilor filologi

Constantin ŞCHIOPU


Poezia tânără – între contemplaţie, transfigurare şi afirmare a propriei realităţi

Zinovia BIVOL


E dimineaţă

Ana SAMSON


Femeia păgână

Veronica VLADEI


Blestem

Diana ISTRATI


O nouă zi

Speranţa STATE


Aproape şi departe de tine...

Daniela DAVID


Clepsidră

Liubomir GUȚU


Ortografierea numelor proprii între pertinență și inadecvare

Vasile GRIBINCEA


Ipostaze ale plăcerii în poezia lui Grigore Vieru

Mihaela TARNOVSCHI


Figuri ale perspectivei: aproapele, departele și nesfârșitul în opera lui Grigore Vieru